Sveiki, Guest ·
Susisiekite su mumis


 Meniu


 Prisijungimas

Nerandi reikiamų pratybų?


Pasidalink!


Šaukykla


 Balsavimas
Kelintoje klasėje esi?
Visi atsakymai: 2605


Vartotojų statistika
Viso online 1
Svečiai: 1
Vartotojai: 0

Svetainės statistika
 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas


 Reklama


2018-04-20, 04:40:26
Main » Files » Lietuvių kalba

Parašykite kartu arba skyrium
2012-09-09, 12:42:24
[Turbūt] Tur(būt) [be reikalo] (be)reikalo [ne viską] (ne)viską išklausiau iki galo. [Ne tas] (Ne)tas s[ą]varžėles man padavei. Dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos rengiamoje konferencijoje reikėjo [ne tau] (ne)tau, o man. [Ne vienam] (Ne)vienam pritrūksta jėgų užkopti [ligi pat] ligi(pat) savojo laimės žiburio. Tai [nebe pirmoji] (ne)(be)pirmoji mano tolima išv[y]ka. [Argi] Ar(gi) taip svarbu, kas laimės: jei [ne tas] (ne)tas, tai kitas. Vaikai jau [nebe tokie] (ne)(be)tokie maži. Dar [ne visi] (ne)visi susirinko į Vytauto Didžiojo universiteto senato posėdį. Lietuvos Respublikos u[žs]ienio reikalų ministerija gavo [nebe visus] (ne)(be)visus mano si[ų]stus laiškus. Saulės užtemimas buvo [nevisiškas] (ne)visiškas. Iš [kurgi] kur(gi) tas [nevisiškas] (ne)visiškas tavo pasitikėjimas pač[iai]s brangiaus[iai]s ir artimiaus[iai]s žmonėmis? Maisto a[t]sargų visai [nebekas] (ne)(be)kas belikę. Derlius š[į]met tikrai [nekoks] (ne)koks. Gyd[y]tojas chir[u]rgas blaškėsi po operacinę kaip [nesavas] (ne)savas. Visą dieną tu elgiesi lyg [nevisas] (ne)visas – vaikštai iš kampo į kampą nukabin[ę]s nosį, išt[į]susiu veidu. [Nebekokia] (Ne)(be)kokia čia laimė vienam visą amžių var[g]ti. Kelionė į Kuršių neriją sekėsi [nekaip] (ne)kaip. Mokykloje mokėsi [nekaip] (ne)kaip, tai ir universitete sekėsi [ne per geriausiai] (ne)(per)geriausiai. Elgiesi [ne kaip] (ne)kaip tikras vyras, o kaip piemengal[y]s. [Ne alkani|nealkani] (Ne)alkani ir jie buvo. Tu man [ne svetimas|nesvetimas] (ne)svetimas. Oras buvo [ne šaltas|nešaltas] (ne)šaltas. Aš jau [nebe jaunas|nebejaunas] (ne)(be)jaunas žmogus. Matau, Mataušėli, kad [ne guli|neguli] (ne)guli, o stovi ir pustai tas savo rankeles. Jis [ne verkia|neverkia] (ne)verkia, o juokiasi. Moterys šiais laikais [nesensta|ne sensta] (ne)sensta, tik įdomesnės darosi. Žirgas [ne bėga|nebėga] (ne)bėga, tik piestu stoja. Lėktuvas [nebe ūžė|nebeūžė] (ne)(be)ūžė, o kaukt[e] kaukė. [Nedarbas] (Ne)darbas savo tėvynėje žmogų psichologiškai slegia lab[i]au negu gyvenimas [nelaisvėje] (ne)laisvėje ar svetimame krašte. Tau rūpi [nebe darbas] (ne)(be)darbas, o tėvų ir giminių turtai. Juos apėmė [neviltis] (ne)viltis, kai suž[i]nojo matemat[i]kos egzamino rezultatus. Lapus nuo medžių nudr[a]skė [ne vėjas] (ne)vėjas, jie krito pak[ą]sti pirm[u]jų šalnų. Ekstravagantiškus uždarosios akcinės bendrovės „Perlita" si[u]vinius labiausiai perka [ne moterys] (ne)moterys, o p[aa]uglės ir jaunos merginos. Aš [ne Kastytis] (ne)K__stytis, o K[ę]stutis. Mano pu[ss]eserė gyvena [ne Kijeve] (ne)Kijeve, bet Frankfurte prie Maino. Neur[gz]k, [tu gi] tu(gi) [ne šuo] (ne)šuo, o žmogus. Pirkis [ne butą] (ne)butą, bet namą. Lietuvoje gyvena ir [ne lietuvių|nelietuvių] (ne)lietuvių. Į prezidento suren[g]tą spaudos konferenc[ij]ą buvo įleista daug [ne žurnalistų|nežurnalistų] (ne)žurnalistų. [Nespecialistams|Ne specialistams] (Ne)specialistams dažnai sunku surasti optimalų sprendimą sudėtingesn[iai]s, daugiau teorinių žinių reikalauj[a]nčiais atvejais. [Ne be pagrindo] (Ne)(be)pagrindo visos ministerijos ir departamentai buvo įpareigoti per mėnesį atleisti pareigas dubliuoj[a]nčius darbuotojus. Tokiose valstybėse žmonės [ne be priežasties] (ne)(be)priežasties grim[z]ta į narkomanijos ir alkoholizmo li[ū]ną. Kodėl tu šautuvą [nevietoj] (ne)vietoj laikai? [Nevietoj] (Ne)vietoj pasodintas bulves apsėmė pakil[ę]s upelio vanduo. [Netoli] (Ne)toli manęs ant pievelės t[y]so tas visų garbinamas išt[į]sėlis krepšininkas, apsivilk[ę]s nut[į]susiu me[g]ztiniu. K[oo]peratyvo įkūrimą nusprendė paremti [nemažai] (ne)mažai Ž[a]slių miestelio gyventojų. Man [nevisiškai] (ne)visiškai aišku, kas į mūsų šaldytuvą galėjo įkišti tą apipel[i]jusią picą su [šampinjonais|šampinionais]. Per keletą metų pasienio miestelis pasikeitė [neatpaž[į]stamai] (ne)atpaž__stamai. [Netinkamai] (Ne)tinkamai elgdamasis tu nieko gero [nepasieksi] (ne)pasieksi. [Argi] Ar(gi) [netyčia] (ne)tyčia įmanoma įsivelti į tokį suplanuotą nusikaltimą? [Nejučiomis] (Ne)jučiomis gr[į]žtelėj[ę]s, išvydo perbalusį draugo veidą. [Šįkart] Š__(kart) jis kalbėjo [nebe piktai] (ne)(be)piktai ar gr[a]sinamai, bet švelniai, įtikinamai. Šį pavasarį ji [pirmąsyk] pirm__(syk) apsirengė [ne juodai] (ne)juodai, o ryškiai, spalvingai. Išsiskiriame juk [ne amžinai|neamžinai] (ne)amžinai. Tu atrodai [ne jaunai|nejaunai] (ne)jaunai. Jie [ne kartą] (ne)kartą yra susipykę ir vėl susitaikę. Vilniaus banko valdytojas [ne juokais] (ne)juokais įsiuto, kad jam [ne laiku] (ne)laiku pranešė apie paskolos išdavimą. [Šįryt] Š__(ryt) per nakties vėsos atgaivintą dykumą jie žin[g]sniavo [ne greta] (ne)greta. Pasikalbėti reikėt[ų] [ne namie] (ne)namie. Man rodos, kad jūs abu [per daug] (per)daug skirtingi ir jums tikrai [ne pakeliui] (ne)pakeliui. Katino [negalima] (ne)galima glostyti [ne paplaukiui] (ne)paplaukiui. Mūsų sode obelys žydi ir veda vaisius [ne pamečiui] (ne)pamečiui. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas [ne veltui] (ne)veltui susilaukia tiek daug kritikos. Vaikai [ne visada] (ne)visada gerai sutaria su tėvais, bet [užtat] už(tat) dievina savo senelius. Man [ne visai] (ne)visai aišku, kodėl jau prireikė pataisų prieš mėnesį pasirodžius[ia]m Įmonių bankroto įstatymui. Miesto centre automobilį galima pasistatyti [ne visur] (ne)visur. Susitarti su butų ekspl[oa]tacijos tarn[y]bomis pasisekė [ne taip] (ne)taip greit. Bet š[ia]ndien visas tavo darbas tikrai [ne perniek] (ne)(per)niek. [Ne pirmąkart] (Ne)pirm__(kart) tu pamiršti vis[a], ką aš tau buvau sakęs. Pasipylus priekaištų lavinai, ilgai sėdėjo panarinęs galvą, po to pažvelgė į mus visus, bet atsakė [ne tuojau] (ne)tuojau. [Ne visuomet] (Ne)visuomet dėl šios ligos sutrinka tik judesių k[oo]rdinacija. Susitarė susitikti [ne šiandien] (ne)š__ndien ir [ne rytoj] (ne)rytoj, bet po savaitės.

Category: Lietuvių kalba | Added by: Gytenas
Views: 523 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
| Website Builder Templates